Delvator Hitachi Global e-service

Global e-Service – alla får vara med

Inbyggd maskinkommunikation
Oavsett om du har en eller flera Hitachi-maskiner får du kostnadsfritt tillgång till dina svensksålda maskiner via Hitachis webbportal Global e-Service.

Global e-Service baseras på maskinernas inbyggda maskinkommunikation och består av två olika system, Owner’s Site och ConSite.

Redan 2006 presenterade Hitachi sitt Owner’s Site. Här kan du följa dina maskiner dagligen, få fram driftsdata som bränsleförbrukning och CO2-utsläpp med mera*. Inför service kan du se maskinernas position och planera i god tid. Här hittar du även maskinernas historik samt reservdelskataloger.

Hitachi ConSite Pocket App

ConSite är ett system som sammanställer all väsentlig driftsdata från dina maskiner och presenterar dessa i en månadsrapport för den gångna månaden – allt snyggt presenterat för dig.

ConSite finns också anpassat för mobila plattformar, appen ConSite Pocket finns nu att ladda ner via App Store och Google Play. I appen Consite Pocket är det ännu enklare och snabbare att följa dina maskiner, ladda ner den senaste månadsrapporten eller se var maskinerna befinner sig. Skulle någon av dina maskiner få ett problem så skickas en notis direkt till din telefon.

Hitachi Global e-Service med Owner’s Site och ConSite baseras på avancerad teknologi men är utformat med kundens nytta i fokus, dessutom helt kostnadsfritt.

*Beroende på maskinmodell skiljer den tillgängliga informationen sig åt.

Hitachi ConSite Oil Sensor

Hitachi är första maskintillverkare som fabriksmonterar sensorer som håller koll på motor- och hydrauloljans kvalitet. Sensorerna (ConSite Oil Sensor) började fabriksmonteras 2018 och gäller till en början bandgrävarna av modellerna ZX210-6 upp till ZX890-6.

Sensorerna monteras i motor och hydraulsystem och håller koll på både motor- och hydrauloljans kondition.

Sensorerna mäter temperatur, densitet, viskositet och dielektriska värden. Därigenom får ägaren kontinuerlig information om oljans kvalitet utan att behöva ta prover, vilket ger möjlighet till högre flexibilitet i intervallerna för oljebyten. Vid exempelvis körning under svåra förhållanden ges indikation om det krävs tätare oljebyten.

– Vi är glada att vara den första tillverkaren som erbjuder sina kunder denna nya teknologi, säger Tom van Wijlandt, chef för Service Business Support vid Hitachis europeiska bolag HCME.