Hitachi ZX26U-6

Maskinvikt: 2 750 kg
Skopstorlek: 80 liter
Produktblad

Kategori:

Den lilla användbara grävmaskinen
Hitachi ZX26U-6 är idealisk för arbete i trånga eller begränsade utrymmen och även enkel att transportera från en arbetsplats till en annan. Den är väl omtalad för sina höga prestandanivåer, utmärkta bekvämlighet och enkla underhåll. Den är lämplig för flera olika uppgifter inom allmännytta, grundläggning, markanläggning och rivning och byggnation inomhus.

Vill du veta mer?