Hitachi ZW220-7

Maskinvikt: 19 000 kg
Skopstorlek: 3 500 liter
Produktblad

Try & Buy
Fyll i vår intresseanmälan för hyra.

 

Du har kontrollen

Hitachis senaste generation av hjullastare har designats med dig i fokus. Vi har, som ett led i vår fortsatta utveckling, fokuserat på att förbättra förarupplevelsen. Vi har även beaktat de utmaningar du står inför i egenskap av ägare till ett framgångsrikt företag. Vi har skärskådat de sätt på vilka vi kan ge dig stöd under maskinens hela
livscykel. Genom att placera dig i fokus av ZW-7-generationen bjuder vi in dig att ta kontrollen – över din arbetsplats och din maskinpark.

Genom ett partnerskapsarbete kommer vi att hjälpa dig att skapa din vision.